Zoutelande Nieuws

Op 2 november 1944 werd op Zoutelande de Duitse bezetter verdreven. Het 48ste Royal Marines Commando was op 1 november bij Westkapelle geland en strijdend trokken zij richting Zoutelande dat op 2 november werd bereikt en bevrijd. De Militairen van dat onderdeel die op Walcheren zijn gesneuveld zijn opgeschreven op een “Roll of Honour”. Deze “Roll of Honour” werd in 1994 door twee leden van dat commando, Captain T.G. Linnell en legerpredikant M. Wood, overhandigd aan de toenmalige gemeente Veere (Veere Stad). Het archief van de gemeente Veere is overgegaan in het Zeeuws Archief en die is nu eigenaar. Aangezien de Catharinakerk een belangrijke plaats inneemt bij de herdenking van de bevrijding van Zoutelande en men het ook jammer vond dat deze “Roll of Honour” niet zichtbaar is voor het publiek werd besloten deze in bruikleen te geven. Het idee kwam van Rogier Koppejan, oud lid van het comité herdenking Bevrijding Zoutelande, en werd verder uitgewerkt door Jos Boot.

 

Peter Blom van het Zeeuws Archief pakt de “Roll of Honour” uit en bekijkt die samen met Jos Boot.

 

Ad koppejan en Jos Boot ondertekenen de gebruikersovereenkomst, op de foto rechts samen met archivaris Peter Blom.

 

V.l.n.r. Archivaris Peter Blom van het Zeeuws Archief, namens de Kerkenraad: Barbara de Kort, namens comité Herdenking Bevrijding Zoutelande: Rogier Koppejan en Jos Boot, Namens de Kerkenraad Ad Koppejan, namens comité Herdenking Bevrijding Zoutelande: Han Lous en namens de Dorpsraad Zoutelande: Chiel de Jonge.

Het is de bedoeling dat de “Roll of Honour” in de wandelkerk komt te hangen en dat die op 2 november 2023 tijdens de herdenking van de bevrijding wordt onthuld.