Op 8 november 2022 hebben Gedeputeerde Staten het ontwerp van de 10e herziening van de Omgevingsverordening Zeeland 2018 vastgesteld voor inspraak.

Op 8 november 2022 hebben Gedeputeerde Staten het ontwerp van de 10e herziening van de Omgevingsverordening Zeeland 2018 vastgesteld voor inspraak. Op 8 november 2022 hebben Gedeputeerde Staten het ontwerp van de 10e herziening van de Omgevingsverordening Zeeland 2018 vastgesteld voor inspraak.

Lees verder!