Kort nieuws 2015

Herdenking bevrijding Zoutelande/Walcheren

Maandag 02 november 2015 in/bij de Catharinakerk aan het Willibrordusplein te Zoutelande.
Aanvang 13.30 uur.

Programma:

1. Muziek door Luctor et Emergo.
2. Opening door de heer P. de Nooijer, directeur Willibrordusschool.
3. Toespraak door burgemeester R. van der Zwaag.
4. Gebed door kinderen groep 8, Onze Vader (Engels) met alle aanwezigen.
5. Declamatie door schoolkinderen van de Willibrordusschool.
6. Bijbellezing door de heer R. Koppejan/J. Boot.
7. Voorlezen van de namen op de Roll of Honour van het 48 RMC.
8. Voorlezen van de namen van omgekomen inwoners van Zoutelande door een aantal schoolkinderen.
9. Allen gaan staan (na het lezen van de namen).
10. Last Post.
11. Eén minuut stilte.
12. Het Wilhelmus (twee coupletten, publiek staand), gespeeld door enkele leden van de fanfare “Luctor et Emergo” uit Zoutelande.
13. Allen gaan zitten.
14. Dankwoord (in het Engels) door een van de schoolkinderen.
15. Koraalmuziek + samenzang (Gezang 392/Lied 247, twee coupletten Engels, één couplet Nederlands)
16. Hierna gaan we naar buiten voor de kranslegging bij het monument.
Ook inwoners van Zoutelande en belangstellenden kunnen hun bloemen neerleggen.

Luctor et Emergo speelt buiten bij het monument koraalmuziek vóór het leggen van de kransen en de bloemen.

Volgorde kransen/bloemen:
1. Engelse veteranen (of een vertegenwoordiger)
2. Het Engelse volkslied door Luctor et Emergo.
3. Burgemeester Van der Zwaag.
4. Schoolkinderen.
5. Bevolking, onder koraalmuziek door Luctor et Emergo.

Hierna is de plechtigheid afgelopen. In de kerk bent u welkom voor een kopje koffie/thee.

Piet de Nooijer zal meedelen en aangeven in welke volgorde e.e.a. gebeurt.

Dinsdag 3 november 2015 13.30u.

Herdenking bij het graf van A.P. McLeod op de oude begraafplaats aan de Westkapelseweg met schoolkinderen en de Unie van Veteranen.

Geef een reactie