Zoutelande Nieuws

Na afloop van de ledenvergadering van vv De Meeuwen is Maarten Francke benoemd tot erelid van de vereniging, hij kreeg hiervoor een oorkonde uitgereikt en een speldje opgespeld door voorzitter Piet Lampert. (Klik op een afbeelding voor een vergroting)

Maarten en Corrie bij aankomst in de kantine, Maarten weet nog niet wat hem te wachten staat……

 

Op bovenstaande foto somt voorzitter Piet Lampert de verdiensten op van Maarten die al lid is sinds de oprichting in 1948.Hij was o.a. penningmeester van 1963 tot 1973 en later ook bestuurslid, vlagger bij Meeuwen 2 en 3 en leider van E en F pupillen. Ruim 40 jaar lang haalde hij de donateursgelden op en hij is zeker 25 jaar lang lid van de onderhoudsploeg met als specialiteit aanleg en onderhoud van de elektrische installatie en onderhoud van de lichtmasten. Bij de bouw van het nieuwe complex was hij nog zeer actief met aanleg van verlichting e.d. Ook assisteerde hij bij de in het verleden jaarlijks gehouden rommelmarkten en prestatielopen.

Maarten, Corrie en de ledenvergadering luisteren toe als de verdiensten van Maarten worden voorgelezen.

         

voorzitter Piet Lampert reikt de oorkonde uit en speldt het speldje op bij Maarten

Maarten met oorkonde en speldje en Corrie met een bos bloemen.

Het applaus van de ledenvergadering bij een zeldzame gebeurtenis, de bijna 70 jarige voetbalvereniging De Meeuwen maakt niet vaak iemand erelid. Alleen Ko Stroo was eerder erelid of lid van verdienste.