Zoutelande Nieuws

Op het landgoed Overduin te Oostkapelle zijn op woensdag 26 april 2023 drie inwoners van Zoutelande Koninklijk onderscheiden.

(Klik op een foto voor een vergroting)

  De heer R. Koppejan uit Zoutelande, Lid in de Orde van Oranje Nassau

In de jaren ’90 heeft de heer Koppejan het comité bevrijding Zoutelande opgericht. Tot en met de herdenking van 2019 was de heer Koppejan voorzitter.

De heer Koppejan hecht zeer veel waarde aan het betrekken van veteranen, familie van veteranen en schoolkinderen bij de herdenkingen die elk jaar op of rond 2 november plaatsvinden. De heer Koppejan is nog steeds actief voor het comité waar hij hand en spandiensten verricht en de vertalingen verzorgt.

Van 2004-2014 is de heer Koppejan lid van de kerkenraad geweest. Hij vervulde de functie van ouderling-kerkrentmeester/secretaris. In deze periode vond de voorbereiding en uitvoering plaats van de grote restauratie van de Catharinakerk. Daarnaast was de heer Koppejan lid van het moderamen van de kerkenraad en preekvoorziener. Ook was de heer Koppejan lid van de beroepingscommissie.

Sinds 2014 is de heer Koppejan gastheer tijdens de wekelijkse Open Kerk dagen van juni-september. Van 2005-2020 beheerde de heer Koppejan het kerkelijke archief van de Protestantse gemeente Zoutelande. Ook was hij initiatiefnemer en webmaster van de website van de protestantse gemeente Zoutelande.

De heer Koppejan heeft diverse boeken geschreven over de kerk in Zoutelande en de bevrijding van Zoutelande:

  • ’De eeuwen getrotseerd’, uitgegeven ter gelegenheid van de restauratie van de Catharinakerk in 2011
  • kunstboek ‘In Zoutelande staat een kerk’, uitgegeven ter gelegenheid van de 750ste verjaardag van de Catharinakerk (1271 – 2021)
  • Zeventig jaar herdenken: 1944 – 2014 (2014)
  • Oorlogsgraf van Angus Peter MacLeod (2018)
  • Hoe Zoutelande in november 1944 gespaard bleef (2019)
  • Wie waren zij? – De oorlogsslachtoffers van Zoutelande (2019)

Tenslotte is de heer Koppejan van 2003-2009 vrijwilliger geweest bij het Zeeuws Archief. Hij heeft geholpen met het digitaliseren van het bevolkingsregister en foto’s. Ook is hij actief geweest voor de maaltijdbezorging voor Welzijn Veere.

   Mevrouw F.P. Pattenier-Noordhoek wordt samen met haar echtgenoot de heer A.P. Pattenier benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Mevrouw Pattenier was van 1989 tot 2009 secretaris voor de Boshut commissie van de PKN gemeente Zoutelande. Zij was onder andere verantwoordelijk voor het werven van teamleden, het organiseren van het jaarlijkse instructieweekend voor teamleden en de teambegeleiding tijdens actieve zomerperiode. Van 1992-2008 was zij leidster van de zondagschool en van 2005-2017 was zij scriba/lid van de kerkenraad. Mevrouw Pattenier is daarnaast actief bij de huisvrouwengroep Zoutelande waar zij koffie schenkt. Ook is zij actief als collectant voor de hartstichting.

  De heer Pattenier wordt samen met zijn echtgenote mevrouw F.P. Pattenier-Noordhoek benoemd tot Lid in de orde van Oranje Nassau.

Meneer Pattenier is sinds 1980 actief voor de PKN gemeente Zoutelande. Hij was ouderling-president-kerkvoogd van 1980 tot 1992. Ook is hij betrokken geweest bij de restauratie van de Catharinakerk in 2011. Zo was hij betrokken bij de inrichting van de kerk en het onderhoud van de kerktuin. Ook verleend de heer Pattenier hand- en spandiensten en zorgde hij er samen met zijn vrouw en anderen voor dat een mede kerklid naar de kerk kon komen.

De heer Pattenier was van 1965-1987 bestuurslid van VV de Meeuwen. In die tijd organiseerde hij onder meer de prestatieloop en bazaar. Ook was hij verantwoordelijk voor de financiële administratie voor de kantine en was hij in de periode 1983-1984 interim voorzitter. Nog steeds is de heer Pattenier vrijwilliger bij VV De Meeuwen. Op zaterdag helpt hij bij de kaartverkoop voorafgaand aan de wedstrijden en/of is hij gastheer in de bestuurskamer. Tenslotte is de heer Pattenier actief als vrijwilliger voor Stichting Welzijn Veere.