Schapen op de dijk Zoutelande 2015

De dijk in Zoutelande is eigendom van het Waterschap Scheldestromen, uit oogpunt van ecologisch landschapsbeheer besloot men de dijk niet meer te maaien maar te laten begrazen door schapen. Op maandag 15 juni kwam schaapherder Jan Kaljouw uit Biggekerke met zijn schapen naar de dijk om ze daar een paar dagen te laten grazen. Klik op…