Kort nieuws 2016

De planning van de sloop van de voormalige Willibrordusschool is door de Gemeente Veere bekendgemaakt. Het sloopbedrijf (sloopberdrijf Sinke van de Sinkegroep uit Kruiningen ) heeft het voornemen om in week 8 (van 22 t/m 26 februari te starten met het verwijderen van asbesthoudende bouwmaterialen. Aansluitend zullen beide gebouwen worden gesloopt. Deze sloopwerkzaamheden zullen maximaal zes weken in beslag nemen. De sloopwerkzaamheden en het afvoeren van materiaal kan voor enige overlast zorgen maar deze zal zoveel mogelijk worden beperkt.