Kort nieuws 2016

DWC045A (950x634)

De gemeente Veere is voornemens het pad vanaf de Duinweg naar het strand de naam Meester Schoenmakerpad te geven, het besluit met situatietekeningen ligt ter inzage bij de Centrale Publieksbalie van het gemeentehuis, Traverse 1 in Domburg. Het is het pad waar Meester Schoenmaker, samen met zijn vrouw Truus, woonde in het huis “De Klaproos”, dat in 1954 is gebouwd. In de volksmond had het die naam al langer, zolang zij daar woonden werd op Zoutelande gezegd: “Ik gae bie Schoenmaeker de duune over”. Op de foto hierboven zien we het huis “De Klaproos” rechts en het pad naar de duinen loopt er voorlangs. H.J. Schoenmaker was in Vlissingen geboren in 1913 en in 1934 kwam hij als kwekeling op de school van Zoutelande terecht waar hij bleef tot 1977, vanaf 1955 was hij hoofdonderwijzer en hij overleed in 1995. Op het dorp was hij ook bekend als kunstenaar, vele malen schilderde hij het (oude) dorp. Hij had les gehad van de Belgische kunstschilder Gerard Jacobs die vanaf de eerste wereldoorlog in Zoutelande en Vlissingen woonde en schilderde.