Kort nieuws 2017

INSPREEKAVOND RENOVATIE KERKTUIN ZOUTELANDE

De Protestantse Gemeente Zoutelande heeft plannen ontwikkeld voor renovatie van de tuin rond de Catharinakerk. In de kerktuin wordt o.a. een figuur gemaakt van hoe groot de kerk vroeger was.
Daartoe verleende de gemeente Veere een substantiële bijdrage van 50.000 euro uit het Leefbaarheidsfonds.
Het College van Kerkrentmeesters stelt leden van de Prot. Gemeente en andere belangstellende burgers van Zoutelande, waaronder ook recreanten die hier regelmatig verblijven of verblijf hebben, in de gelegenheid op deze plannen in te spreken op :
woensdag, 31 mei 2017 om 19.30 uur in de Catharinakerk te Zoutelande.

Desgewenst kunt U via deze site ook reageren.

Impressie-tekeningen en verdere informatie is te vinden op de website van de kerk, klik daarvoor op de link hieronder:

Website protestantse kerkgemeenschap Zoutelande