Zoutelande Nieuws

Op termijn worden van de begraafplaats aan de Molenweg Zoutelande elf grafstenen verwijderd waarvan de uitgifte termijn (eigen graven) of de onderhoudstermijn (algemene graven) is verlopen, die graven zijn gemarkeerd met een bordje. De rechthebbenden zijn geïnformeerd en hebben tot april 2023 de tijd om te verzoeken de grafsteen aan hem/haar over te dragen, als dat niet gebeurt worden de grafstenen daarna verwijderd en afgevoerd. Bij de begraafplaats staat een bordje met de betreffende nummers, als de betreffende grafstenen zijn verwijderd wordt het graf ingezaaid met gras.

N.B. Bij twee van de elf graven staat geen grafsteen, hier wordt de beplanting verwijderd en vervangen door gras.

Voor vragen of informatie kunt u mailen naar uitvaart@veere.nl