Zoutelande Nieuws

Veel gestelde vragen en antwoorden parkeerbeleidsplan

Op 1 oktober 2020 is er een nieuw parkeerbeleidsplan vastgesteld door de gemeenteraad. De raad heeft op 10 december 2020 de formele uitwerking daarvan vastgesteld. Hieronder vindt u de veel gestelde vragen en antwoorden. Staat uw vraag er niet bij? Stuur dan een e-mail naar gemeente@veere.nl.

Waarom voeren we betaald parkeren langs de kust in?

Op veel plaatsen moest er al betaald worden voor het parkeren van auto’s. We breiden dat nu uit langs de hele kust.

De dagtoerist betaalt door de parkeerbelasting ook een stukje mee aan de (toeristische) voorzieningen. Dat vinden we eerlijk, zij genieten immers ook van alles wat Veere te bieden heeft. En met betaald parkeren verbeteren we de leefbaarheid in de woonstraten, want er is dan minder overlast van zoekverkeer en parkerende dagtoeristen. Zo ontstaat er ‘lucht’ in de leefomgeving en hebben de inwoners voldoende plek om te parkeren.

Met de extra inkomsten van betaald parkeren houden we de voorzieningen op peil die nodig zijn en kunnen we investeren in een leefbare omgeving. Denk aan de verbetering van (parkeer) infrastructuur, het opspuiten van het strand, de verbetering van duinovergangen en het aanleggen van autoparkeerplaatsen en fietsparkeerplaatsen. Zo houden we Veere aantrekkelijk.

Wanneer moeten inwoners wat doen?

De gemeente informeert de inwoners wanneer het nieuwe parkeerbeleid in hun kern wordt ingevoerd. En hoe de aanvraag voor een parkeervergunning enzovoort verloopt. Alle informatie hierover komt overzichtelijk op onze website.

Wanneer gaat het nieuwe parkeerbeleid in?

De invoering van het parkeerbeleidsplan doen we in een aantal stappen. In het voorjaar 2021 wordt het nieuwe parkeerbeleid ingevoerd in de kernen Domburg, Veere en Zoutelande. In Domburg en Veere verdwijnt dan de vergunning vrij van kenteken. En de tarieven van de parkeerterreinen veranderen.

De enige kern waar in het voorjaar van 2021 volledig nieuw betaald parkeren wordt ingevoerd, inclusief vergunninghouder zone is Zoutelande. Zoutelande wordt dan in de hele kern vergunninghouders gebied, met uitzondering van de betaald parkeerterreinen.

De invoering in Vrouwenpolder, Dishoek, Westkapelle en Oostkapelle en eventuele extra kustparkeerterreinen volgt daarna. Dit heeft alles te maken met het zorgvuldig uitwerken van maatregelen.

Het invoeren van betaald parkeren is een ingewikkelde puzzel. Dat doen we niet alleen. We spreken met allerlei belanghebbenden om te komen tot maatwerkoplossingen voor aangedragen knelpunten. We voeren gesprekken met stads- en dorpsraden, ondernemersverenigingen, sportverenigingen, zorgverleners, kerken, supermarkten enzovoort.

Hoeveel vergunningen krijg ik als inwoner? En wat kosten ze?

Betaald parkeren gaat hand in hand met het instellen van vergunninghouderzones binnen de bebouwde kom.

Inwoners kunnen standaard maximaal twee bewonersvergunningen aanvragen. Deze staan altijd op kenteken. Per auto kan er 1 vergunning worden aangevraagd. De eerste bewonersvergunning is gratis, de eventuele tweede vergunning kost €40 per jaar. Met de bewonersvergunning mogen inwoners overal in de eigen kern parkeren, zowel in het vergunninghoudergebied als op de betaalde parkeerterreinen.

Voor visite is er de visite-app (lees hierover verder meer). En de dagtoeristen moeten terecht op de betaalde parkeerterreinen.

Is een parkeervergunning nodig bij parkeren op eigen terrein?

Er geldt geen betaald parkeren en er is geen parkeervergunning nodig voor parkeren op eigen terrein. Als u een extra in-/uitrit wilt maken vanaf uw eigen terrein naar de openbare weg, dan is er wel een inritvergunning nodig.

Als u een parkeervergunning aanvraagt (1e auto: gratis, 2e auto 40 euro per jaar) dan mag u met deze vergunning overal in uw kern gratis parkeren, zowel in het vergunninghoudergebied als op de betaalde terreinen. U kunt er als dus wel belang bij hebben om één of twee vergunningen aan te vragen. Dit kan vanaf 1 maart 2021.

Waar moet visite van inwoners parkeren?

De kraskaarten zoals die tot nu toe in Domburg en Veere in gebruik zijn worden vervangen door een visite-app. Inwoners kunnen voor het ontvangen van hun visite gebruik maken van de visite-app. Inwoners kunnen voor maximaal €300 per jaar aan ‘visitetegoed’ storten op hun account van de visite-app, waarmee ze visite gastvrij kunnen ontvangen. Door het kenteken van visite te registreren in de visite-app, krijgen zij een parkeerrecht om overal binnen de kern te staan (zolang hun kenteken is geregistreerd in de app). Voor visite betalen inwoners €0,02 per minuut (€1,20 per uur), met een maximum van €4,00 per dag (visite heeft vanaf dan een parkeerrecht tot de volgende ochtend 09:00 uur op een betaald parkeerterrein of tot 00:00 uur in het vergunninghoudergebied).

Komen eigenaren van tweede woningen in aanmerking voor de Visite-app?

Eigenaren van tweede woningen komen niet in aanmerking voor de Visite-app. Om een account op de Visite-app aan te kunnen vragen, dient men woonachtig/ingeschreven te zijn in de kern waar de aanvraag voor geldt. In incidentele gevallen, die bekend zijn bij de eigenaren, is het toegestaan dat een tweede woning recreatief wordt verhuurd. De eigenaren van deze tweede woningen kunnen een account aanvragen op de Accommodatie-app.

Een eigenaar van een tweede woning kan wel bewonersvergunningen aanvragen.

Niet handig met computer of smartphone?

Mensen die niet handig zijn met een computer of mobiele telefoon kunnen de parkeervergunning afhalen op het gemeentehuis. Voor hen zijn er ook (fysieke) kraskaarten voor visite beschikbaar. 

Kan ik meer dan twee bewonersvergunningen krijgen?

Het college heeft de bevoegdheid om u een derde of zelfs vierde bewonersvergunning te verstrekken, als er nog genoeg plek is. Met die extra bewonersvergunningen mag u uitsluitend parkeren op een door het college aan te wijzen betaald parkeerterrein aan de rand van de kern. De eventuele derde bewonersvergunning kost €80 per jaar en de eventuele vierde vergunning €120 per jaar.

Gaan de kosten van een parkeervergunning jaarlijks omhoog?

Periodiek kan er een indexering plaatsvinden. In 2021 zijn de bewonersvergunningen even duur als in 2020.

Waarom vergunninghouderzone in de hele bebouwde kom van kustkernen?

Rondom betaald parkeerterreinen en vergunninghouderzones is vaak sprake van een
“olievlekwerking”. Langparkeerders gaan steeds op zoek naar de rand van een zone om niet te hoeven betalen. Daarom worden de bebouwde kommen volledig vergunninghouderzone gemaakt (met uitzondering van Veere Buiten de Veste en Veere Zanddijk). Dan is er geen olievlekwerking mogelijk. Maar niet onbelangrijk: inwoners mogen met de (eerste en/of tweede) bewonersvergunning overal in de eigen kern gratis parkeren. Zowel in de vergunninghouderzone als op de betaalde parkeerterreinen. 

Geldt de vergunninghouderzone ook in het weekend?

Ja. Het parkeren voor vergunninghouders geldt het jaar rond, 24 uur per dag.

Wat worden de parkeertarieven op de betaald parkeerterreinen?

Er zijn vijf verschillende tariefzones, A t/m E. Aan ieder betaald parkeerterrein is een tariefzone gekoppeld. Het goedkoopste tarief (E: €2,00 per uur) geldt meestal op strandparkeerterreinen buiten de bebouwde kom en op terreinen waar bezoekers bereid zijn een eindje te lopen. Het hoogste tarief (A: €5,20 per uur) geldt op terreinen waar we lang parkerende dagtoeristen willen weren. De overige tarieven zijn B (€3,20 per uur), C (€2,80 per uur) en D (€2,40 per uur). Met deze verschillende tarieven sturen we het parkeerverkeer zodanig dat we zoekverkeer op plekken waar dat tot overlast leidt, proberen te verminderen. Verder hopen we dat bezoekers ook de afweging maken om voor de fiets te kiezen.

De tarieven per parkeerterrein voor 2021 leest u in de tarieventabel. Klik op de afbeelding voor een vergroting.

 

(*) Bij vertrek binnen 60 minuten is het parkeren op deze terreinen gratis. Links het uurtarief en rechts het dagtarief.

 

​​​​​​​Is €5,20 als toptarief niet gigantisch hoog?

Het parkeertarief van €5,20 per uur is een erg hoog tarief. We willen met dit tarief voorkomen dat op deze plaatsen lang parkerende dagtoeristen gaan staan. Het gaat om erg weinig terreinen, waar we uiteindelijk het betaald parkeren helemaal willen opheffen en omzetten naar parkeren voor vergunninghouders.

Uitzonderingen zijn de terreinen bij supermarkten. Daar geldt weliswaar een uurtarief van €5,20, maar parkeerders die korter dan een uur parkeren worden hier vrijgesteld van parkeerbelasting. Kortom, klanten van de supermarkt en van de andere winkels parkeren hier gratis.

​​​​​​​Tot hoe laat geldt het betaald parkeren?

Als algemene regel geldt dat betaald parkeren van kracht is in het tijdvak 09-21 uur. In Zoutelande geldt buiten het hoogseizoen op enkele terreinen een tijdvak van 09-18 uur, wat te maken heeft met specifieke doelgroepen (zoals bijvoorbeeld sporters).

In de winter (november t/m februari) is het parkeren op de terreinen in de tariefzones C t/m E gratis. Omdat de kern Veere alleen de tariefzones A en B kent, is hier het parkeren ’s winters op het terrein Kanaalweg WZ/Mauritsbolwerk gratis.

Waar is gratis parkeren na 1 april nog mogelijk in Veere, Domburg en Zoutelande?

In Veere is het terrein aan de Veerseweg gratis en in Domburg het terrein bij de voetbalclub aan de Roosjesweg. In Zoutelande is er geen gratis parkeerterrein.

We zonderen overigens mensen met een gehandicaptenparkeerkaart uit. Zij hoeven nergens parkeerbelasting te betalen.

Inwoners mogen met de (eerste en/of tweede) bewonersvergunning overal in de eigen kern gratis parkeren. Zowel in de vergunninghouderzone als op de betaalde parkeerterreinen. 

Is met een gehandicaptenparkeerkaart een parkeervergunning nodig?

Nee, met een gehandicaptenparkeerkaart is geen parkeervergunning nodig. Voor meer achtergronden over dit onderwerp: https://www.veere.nl/gehandicaptenparkeerplaats.

Hebben de parkeerterreinen met betaald parkeren gehandicaptenparkeerplaatsen?

Ja zeker. Ook op de nieuwe terreinen houden we ons aan de landelijke richtlijn om twee gehandicaptenparkeerplaatsen te maken per vijftig standaard parkeerplaatsen. Deze gehandicaptenparkeerplaatsen zijn vaak direct gelegen bij de ingang. Mocht blijken dat er meer gehandicaptenparkeerplaatsen nodig zijn, dan zorgen wij dat die er komen. 

Moeten sporters betalen voor parkeren bij de sportvereniging?

Sporten is goed voor de gezondheid en dat willen we stimuleren. In overleg met sportverenigingen hebben we waar nodig een maatwerkoplossing gevonden. De sportverenigingen hebben hier meer informatie over.  

Kun je met een parkeervergunning ook in andere kernen parkeren?

Met uw bewonersvergunning mag u alleen parkeren in uw eigen kern. Daarmee stimuleren we het gebruik van de fiets tussen de kernen onderling en wordt de parkeerdruk niet onnodig hoog.

Jaarkaart betaald parkeren

Voor bezoekers die vaak met de auto naar de Veerse kust gaan is een jaarkaart beschikbaar. Met deze jaarkaart kan dan gratis geparkeerd worden op alle betaald parkeerterreinen uit de tariefzones D en E.

Dit zijn alle betaalde terreinen buiten de bebouwde kom, enkele terreinen binnen Zoutelande en de Traverse en Mezgerweg in Domburg. De jaarkaart is door eenieder aan te vragen en kost € 150 per jaar.

​​​​​​​Waar parkeren de klanten van mijn winkel?

Klanten uit uw eigen kern mogen overal parkeren waar dat is toegestaan, als zij beschikken over een bewonersvergunning. Voor klanten van buitenaf is het soms mogelijk om direct bij de winkel te parkeren, als daar betaald parkeren geldt; bij supermarkten is het eerste uur parkeren vaak vrijgesteld van parkeerbelasting. In andere gevallen moeten uw klanten van buitenaf soms een eindje lopen.

Gelden dezelfde betaald parkeerregels voor motoren?

Ja.

Is er een parkeervergunning nodig voor een aanhanger, camper of caravan?

Voor een aanhangwagen of caravan hoeft u geen parkeerbelasting te betalen en heeft u dus geen vergunning nodig. Een aanhangwagen of caravan mogen overigens niet langer dan 3 aaneengesloten dagen een parkeerplaats bezetten.

Een camper is een motorvoertuig en daarvoor moet u wél parkeerbelasting betalen. Dus voor een camper dient u een parkeervergunning aan te vragen als deze op de openbare weg staat, óf u parkeert deze tegen betaling. Let op: als uw camper hoger is dan 2,40 meter en/of langer dan 6 meter en/of zwaarder dan 28.000 kg dan mag deze alleen op speciale camperplaatsen worden geparkeerd!

Waar kunnen leveranciers staan met laden en lossen?

Laden en lossen is overal toegestaan. Wel dienen de standaard verkeersregels (stopverbod, geen kruispunt blokkeren et cetera) in acht worden genomen.

Hoe zorgt de gemeente ervoor dat iedereen zich aan de regels houdt?

Allereerst zorgt de gemeente ervoor dat de regels helder zijn met goede communicatie (website, verkeersborden). Daarnaast houden we de regels zo eenvoudig mogelijk. En natuurlijk houden we middels handhaving toezicht op de uiteindelijke naleving.

​​​​​​​Krijgen de betaald parkeerterreinen laadpalen?

Op termijn worden vrijwel alle parkeerterreinen voorzien van laadpalen. We volgen de ontwikkelingen omtrent elektrisch rijden. We voorzien dat de komende jaren de laadvraag toeneemt. Om dit in goede banen te leiden maken we hiervoor een plan.

Mag je gratis parkeren bij een openbare laadpaal?

Voor een geparkeerd elektrisch voertuig is binnen de vergunninghouder zone een parkeervergunning nodig. En op een betaald parkeerterrein betaalt u op een laadplek voor uw elektrische voertuig parkeerbelasting bij de parkeerautomaat. Bij een oplaadapparaat mag men staan zolang de auto oplaadt. Daarna moet men op een normale plaats gaan staan.

Kan ik een woon-werk parkeervergunning krijgen?

Werkgevers kunnen voor hun medewerkers die uit een andere kern of stad komen, een woon-werkvergunning aanvragen in de vorm van de woonwerk-app. In beginsel worden er maximaal twee woon-werkvergunningen per werkgever verstrekt. Het college heeft echter de bevoegdheid om extra parkeervergunningen uit te geven als blijkt dat er nog voldoende parkeercapaciteit beschikbaar is. Aan woon-werkvergunningen wordt de voorwaarde verbonden dat deze uitsluitend op door het college aan te wijzen parkeerterreinen geldig zijn.

Waar kan ik terecht als ik ideeën heb voor een parkeersituatie?

Meedenken stellen we altijd op prijs. Stuur gerust een mailtje: gemeente@veere.nl.

 

Gegevens met toestemming overgenomen van de website van de Gemeente Veere, kijk daar op de website voor eventuele wijzigingen en aanvullingen: Website Gemeente Veere